E-mail FB Google+ YouTube Pinterest
Trwa Å‚adowanie... 0%

O akcji

„Paka dla bezdomniaka” to akcja wypÅ‚ywajÄ…ca prosto z serc ludzi dobrej woli. BiorÄ… w niej udziaÅ‚ wszyscy, którym los bezdomnych zwierzÄ…t nie jest obojÄ™tny. PomysÅ‚ polega na przekazaniu paczki żywnoÅ›ciowej zwierzÄ™tom przebywajÄ…cym w schronisku w Korabiewicach. Mieszka tam mnóstwo psów i koni; sÄ… koty, Å›winie, kozy, a nawet niedźwiedzie. Każde z tych zwierzÄ…t potrzebuje przynajmniej jednego posiÅ‚ku dziennie.
Tyle pomnożonych paczek już rozdaliśmy:
00008874
Åšrodki na jedzenie dla bezdomnych zwierzÄ…t można przekazać w niezwykle prosty sposób: za pomocÄ… przelewu, przez PayPal, przy użyciu karty kredytowej lub przy odbiorze (jeÅ›li kupujesz inne produkty, np. karmÄ™ dla swojego zwierzaka). Co ważne – przekazane przez Ciebie 5 zÅ‚otych dajÄ™ pakÄ™ o dużo wiÄ™kszej wartoÅ›ci (ok. 15-20 zÅ‚otych!), ponieważ do każdego Twojego piÄ…taka dorzucajÄ… siÄ™ producenci karm i artykułów dla zwierzÄ…t. Fajnie to zorganizowaliÅ›my, prawda? ;) Dla Ciebie 5 zÅ‚otych to niewiele, a dla niektórych naszych podopiecznych to czÄ™sto jeden lub kilka posiÅ‚ków. Mimo, że piÄ…tak to nie majÄ…tek, do kwoty tej podchodzimy poważanie i nie uszczuplamy jej – ponosimy wszystkie koszty operacyjne: prowizje od pÅ‚atnoÅ›ci, koszty dostawy przesyÅ‚ki, etc. Chcemy w 100 % wykorzystać Twój wkÅ‚ad, bo szanujemy Twoje zaangażowanie!
Zestawy produktów zebrane w akcji „Paka dla bezdomniaka” pod koniec każdego miesiÄ…ca sÄ… wysyÅ‚ane w Twoim imieniu bezpoÅ›rednio do fundacji Viva i przekazywane najbardziej potrzebujÄ…cym zwierzakom w schronisku w Korabiewicach. PamiÄ™taj! Do zamówienia możesz doÅ‚ożyć wiÄ™cej niż jednÄ… pakÄ™ dla bezdomniaka. Każda kolejna paka to wiÄ™cej nakarmionych zwierzaków. Jak widzisz w akcjÄ™ zaangażowaÅ‚o siÄ™ sporo ludzi, którym leży na sercu los bezdomnych zwierzÄ…t. SÄ… z nami znane i lubiane aktorki, piosenkarki, aktorzy, muzycy, kabareciarze. Ambasadorzy wspierajÄ… pomysÅ‚ swoimi nazwiskami i wizerunkami. MaÅ‚o tego – kolejne gwiazdy wyraziÅ‚y chęć uczestnictwa i wkrótce zasilÄ… nasze szeregi. JeÅ›li i Ty pomożesz znajdziesz siÄ™ w doborowym towarzystwie! To co? Dasz siÄ™ namówić? Wyskrobiesz piÄ…taka na bezdomniaka?
Pomóż gÅ‚odnym, bezdomnym zwierzÄ™tom! Przekaż piÄ…taka i nakarm psa, kota, konia, Å›winiÄ™, kozÄ™ lub niedźwiedzia. Twoje 5 zÅ‚otych zostanie pomnożone przez producentów, dziÄ™ki czemu zwierzaki dostanÄ… wiÄ™cej.

Agata Buzek

ZwierzÄ™ta ze schroniska w Korabiewicach czekajÄ… na TwojÄ… pomoc. Nie majÄ… domu, kochajÄ…cego czÅ‚owieka, czuÅ‚oÅ›ci, ani poczucia bezpieczeÅ„stwa. PrzyÅ‚Ä…cz siÄ™ do akcji „Paka dla bezdomniaka“. DziÄ™ki Twojemu wsparciu zwierzÄ™ta przynajmniej nie bÄ™dÄ… gÅ‚odne.

Pies Aman

Aman jest psem dosyć mÅ‚odym i niezwykle serdecznym – wprost pcha siÄ™ w ludzkie ramiona. Jest spory, waży okoÅ‚o 30 kg, jego postura budzi respekt, ale Aman to chodzÄ…ca Å‚agodność. TrafiÅ‚ do Korabiewic w grudniu 2011 roku, po interwencji w jednej z podwarszawskich wsi.

Andrzej Chyra

Zwierzaki sÄ… zależne od ludzi, wiÄ™c to ludzie powinni zapewnić im choćby minimum potrzebne do życia. Wszyscy możemy w prosty sposób zrobić coÅ› dobrego, czego specjalnie nie odczujemy finansowo, a przyniesie to zdumiewajÄ…co dobre efekty. Teraz pomagamy karmić kilkaset zwierzÄ…t z korabiewickiego schroniska. PrzyÅ‚Ä…cz siÄ™!

Niedźwiedź Borys

Borys jest dużym niedźwiedziem brunatnym. Uwielbia warzywa i owoce, nie przepada za miÄ™sem i rybami. ChÄ™tnie bawi siÄ™ nowymi rzeczami! Mamy maÅ‚o informacji o jego życiu. Jedna z nich mówi, że przez dekadÄ™ byÅ‚ uwiÄ™ziony w wozie cyrkowym. W kwietniu 2006 roku trafiÅ‚ do Korabiewic.

Maja Ostaszewska

Wiele lat temu zwiÄ…zaÅ‚am siÄ™ z fundacjÄ… Viva! i przez ten czas poparÅ‚am mnóstwo akcji, majÄ…cych na celu poprawÄ™ losu zwierzÄ…t. OsobiÅ›cie poznaÅ‚am podopiecznych fundacji ze schroniska w Korabiewicach, wiÄ™c naturalnie zaangażowaÅ‚am siÄ™ w akcjÄ™ , która pomoże wÅ‚aÅ›nie im. w schronisku mieszka wiele zwierzÄ…t i każde ma swojÄ… historiÄ™. Niektórym uda siÄ™ znaleźć dom, inne zostanÄ… tam na zawsze, ważne wiÄ™c, aby stworzyć im jak najlepsze warunki. Akcja "Paka dla Bezdomniaka" ma zapewnić im pożywienie, ale też zwrócić uwagÄ™ na problem bezdomnoÅ›ci wÅ›ród zwierzÄ…t i pokazać, że pomaganie jest Å‚atwe i razem możemy wykarmić nawet takÄ… ilość czworonogów. Wszyscy jesteÅ›my odpowiedzialni za ich los.

Koń Hannibal

Hannibal to przystojny 9-letni waÅ‚ach. TrafiÅ‚ do schroniska ze szkółki jeździeckiej, do której zostaÅ‚ kupiony jako koÅ„ sportowy. ByÅ‚ ogromnÄ… nadziejÄ… swoich wÅ‚aÅ›cicieli. Niestety okazaÅ‚o siÄ™, że ma chore nogi i staÅ‚ siÄ™ zbÄ™dny. Jest pewnym siebie, zrównoważonym, ale psotliwym zwierzÄ™ciem.

Piotr Adamczyk

ZwierzÄ™ta z Korabiewic majÄ… szczęście. Zaopiekowali siÄ™ nimi wolontariusze, ludzie o wielkich sercach. Jednak cichego bólu i niezauważonych zwierzÄ™cych tragedii jest o wiele wiÄ™cej. ZwierzÄ™ta nie upomnÄ… siÄ™ o lepszy los, dlatego my, ludzie, powinniÅ›my być ich gÅ‚osem. PrzyÅ‚Ä…czcie siÄ™ do naszej akcji!

Koziołek Asfalt

Asfalt to bardzo rezolutny i wesoÅ‚y kozioÅ‚ek. ZostaÅ‚ kupiony od Wielkiej Orkiestry ÅšwiÄ…tecznej Pomocy. Od maleÅ„koÅ›ci byÅ‚ wychowywany z dziećmi, które biegaÅ‚y z nim po ogródku i karmiÅ‚y chlebem z rÄ™ki. Później trafiÅ‚ na aukcjÄ™ WOÅšP. Rodzina, która go sprzedaÅ‚a z ulgÄ… przyjęła fakt, że kozioÅ‚ nie zostanie zjedzony. W chwili wykupienia przez fundacjÄ™ Viva! miaÅ‚ zaledwie 8 miesiÄ™cy, ale już "capiÅ‚" kozÅ‚em i miaÅ‚ caÅ‚kiem pokaźne rogi.

Magda Cielecka

Pomagam zwierzÄ™tom bo chcÄ™ i mogÄ™. Ponieważ jest to naturalne, jak odwieczna przyjaźń miÄ™dzy zwierzÄ™tami i ludźmi.

Pies Mantayo

Mantayo jest kilkuletniÄ… suczkÄ… o niezwykÅ‚ej urodzie. Ma piÄ™knÄ…, puszystÄ…, jedwabistÄ… w dotyku sierść oraz niesamowite, bÅ‚Ä™kitne jak niebo oczy. Niestety wciąż bije z nich ogromny lÄ™k przed Å›wiatem. NiezwykÅ‚a Mantayo jest jednym z najbardziej dzikich psów w korabiewickim schronisku i chce być jak najdalej czÅ‚owieka. Najprawdopodobniej nigdy nie zaznaÅ‚a ludzkiej miÅ‚oÅ›ci. Za cel postawiliÅ›my sobie przekonanie Mantayo, że ludzie sÄ… dobrzy i zasÅ‚ugujÄ… na jej zaufanie.

Rafał Zbieć

LubiÄ™ celebrytów i zawsze chciaÅ‚em mieć znanÄ… twarz. Teraz mam jej pół, ale wcale nie należy do mnie tylko do Rozalii - Å›winki, której spektakularnÄ… ucieczkÄ™ przed policjantami relacjonowaÅ‚y wszystkie telewizje w Polsce. Wspieram akcjÄ™ „Paka dla bezdomniaka”, ponieważ dziÄ™ki niej Rozalia bÄ™dzie miaÅ‚a co jeść, a ja nadal bÄ™dÄ™ mógÅ‚ ogrzewać siÄ™ w ciepeÅ‚ku jej sÅ‚awy. Ty też daj piÄ…taka na zwierzaka!

Åšwinka Rozalia

Przedstawiamy najsÅ‚awniejszÄ… polskÄ… Å›winiÄ™! Tak, to wÅ‚aÅ›nie sÅ‚ynna Rozalia, która uciekÅ‚a z transportu w okolicach Sokółki. CaÅ‚a Polska obserwowaÅ‚a jej zabawy w berka z policjÄ… i kibicowaÅ‚a Å›wince, która radziÅ‚a sobie doskonale z próbujÄ…cymi jÄ… zÅ‚apać funkcjonariuszami. Rozalia czeka na mecenasa, który wesprze jej karierÄ™ sportowÄ… w schronisku.

Edyta Olszówka

"Paka dla Bezdomniaka" to doskonaÅ‚y sposób na pomoc wszystkim mieszkaÅ„com korabiewickiego schroniska. Pomoc, która nie wymaga dużych nakÅ‚adów czasu, ani pieniÄ™dzy, a może przynieść ogromne korzyÅ›ci dla tych zwierzÄ…t. Nie majÄ… domu, nie majÄ… swojego czÅ‚owieka, nie majÄ… nic poza nadziejÄ…, której nie można zawieść po raz kolejny. Nie zastanawiajcie siÄ™ czy pomóc, tylko ile możecie od siebie dać - pomaganie jest naprawdÄ™ przyjemne!

Koziołek Beton

DziÄ™ki interwencji inspektorów Fundacji Viva! KozioÅ‚ek Beton ponad rok temu wywinÄ…Å‚ siÄ™ Å›mierci i nie trafiÅ‚ na rzeź. w Korabiewicach odnalazÅ‚ rodzinÄ™ - stadko, któremu stara siÄ™ przewodzić, jako ten najwiÄ™kszy i najsilniejszy!

Skiba

Co prawda moje koleżanki oburzajÄ… siÄ™, gdy sÅ‚yszÄ… „ty stara krowo”, ale ja uwielbiam, gdy mówi siÄ™ do mnie: „stary byku”. Fajnie, gdyby zwierzÄ™ta dożywaÅ‚y staroÅ›ci. ChciaÅ‚bym, żeby te dni upÅ‚ywaÅ‚y im w sytoÅ›ci i opÅ‚ywaÅ‚y w dostatki. Dlatego przystÄ…piÅ‚em do akcji „Paka dla bezdomniaka” i wyskrobaÅ‚em piÄ…taka na byka w schronisku w Korabiewicach. Ciebie też do tego zachÄ™cam, byku!

Byk Fargo

Fargo to kilkuletni byk, którego wielkość budzi respekt, a mÄ…drość zadziwia! Pierwsze spotkanie z nim bywa szokiem. Niejeden wolontariusz na sÅ‚owo "byk" staje w miejscu jak wryty, ale po pewnym czasie każdy przekonuje siÄ™, że Fargo to duże dziecko - Å‚agodne i strachliwe. Fargo jest bardzo mÄ…dry - potrafi jÄ™zykiem lub rogiem otworzyć sobie wiÄ™kszość bram w schronisku i nagle wparować na psi spacerniak w celu zjedzenia Å›wieżej trawy.

Majka Jeżowska

Od dzieciÅ„stwa uwielbiam koty, mieszkam z nimi, dbam o nie, rozpieszczam... Moje dwa wspaniaÅ‚e kocury sÄ… moimi skarbami, cudownymi, cichymi towarzyszami każdego dnia. WyczuwajÄ… moje emocje, tÄ™skniÄ… za mnÄ…, a ja za nimi. Więź ze zwierzÄ™tami jest niesamowitym doznaniem, dlatego kocham je i cierpiÄ™, kiedy one cierpiÄ…. Każdy z nas może pomagać, choćby z daleka, wspierajÄ…c akcjÄ™ „Paka dla bezdomniaka”!

Kot Mizia

Mizia to 2-letnia, bardzo przyjacielska kotka. Podrzucono jÄ… do schroniska w kartonowym pudeÅ‚ku. Jest bardzo ufna i garnie siÄ™ do ludzi. Uwielbia pieszczoty i zabiega o uwagÄ™. Jest zdrowa, jeszcze nie wysterylizowana, ale poza tym gotowa na kochajÄ…cy dom. Mizia umili dÅ‚ugie, zimowe wieczory każdemu, kto zdecyduje siÄ™ dać jej szansÄ™. Z tÄ… kotkÄ… można naprawdÄ™ siÄ™ zaprzyjaźnić!

Jacek Poniedziałek

Kochani, dajmy im jeść. Okażmy bezbronnym stworzeniom nasze ludzkie serca.

Pies Diuna

Diuna ma ponad 10 lat, jest spokojna, zrównoważona, zawsze pogodna i chÄ™tna do współpracy z czÅ‚owiekiem. Wydaje siÄ™ stworzeniem idealnym dla osób, które szukajÄ… psa rodzinnego. Wciąż mamy nadziejÄ™, że ta niemÅ‚oda, duża sunia znajdzie kogoÅ› kto jÄ… pokocha - Diuna tak bardzo ufa ludziom.

Pola Pospieszalska

Jako ludzie mamy niesamowity przywilej decydowania o sobie i możliwość niesienia pomocy tym, którzy sÄ… zależni tylko i wyÅ‚Ä…cznie od naszej dobrej woli. ZwierzÄ™ta, które udomowiliÅ›my, nie mogÄ… pomoc sobie same i to my jesteÅ›my za nie odpowiedzialni. W Korabiewicach mieszka mnóstwo piÄ™knych zwierzaków, które nie maja swojego domu i rodziny; które doznaÅ‚y z ludzkiej rÄ™ki wielu krzywd i wiedzÄ…, co to głód. ProszÄ™ przyÅ‚Ä…cz siÄ™ do naszej akcji i pomóż poprawić ich los.

Pies White

White to ok. czteroletni wulkan energii. MaÅ‚y psiak z wielkim serduszkiem, które kocha inne zwierzÄ™ta, wszystkich ludzi i cieszy siÄ™ z każdego drobiazgu. White piÄ™knie chodzi na smyczy, jest bardzo kontaktowy i ciekawski. Nie odstÄ™puje czÅ‚owieka na krok, zaglÄ…da wszÄ™dzie i we wszystkim chce pomóc. Jest fantastycznym kompanem zabaw dla dzieci odwiedzajÄ…cych schronisko. Czeka na prawdziwy, kochajÄ…cy dom.

Michał Piróg

ZwierzÄ™ta sÄ… zdane na naszÄ… dobrÄ… albo zÅ‚Ä… wolÄ™ i nie sÄ… winne swojej zależnoÅ›ci od nas. W tej akcji mamy szanse przy minimum wysiÅ‚ku wykazać sie empatiÄ… i poprawić jakość ich życia. PrzyÅ‚Ä…czcie siÄ™ do nas!

Koń Kalif

Kalif to 14 letni waÅ‚ach. ZostaÅ‚ wykupiony od wÅ‚aÅ›ciciela, który chciaÅ‚ go sprzedać na rzeź, ponieważ koÅ„ byÅ‚ kontuzjowany i nie byÅ‚o z niego "pożytku". Do koÅ„ca swoich dni bÄ™dzie chodziÅ‚ w podkowach ortopedycznych, ale to nie przeszkadza mu cieszyć siÄ™ życiem z caÅ‚ych siÅ‚. Kalif jest koniem ostrożnym w zawieraniu nowych znajomoÅ›ci, trochÄ™ nieÅ›miaÅ‚ym i bojaźliwym. Najbardziej lubi towarzystwo innych koni, ale w stosunku do swojego opiekuna jest ufny i posÅ‚uszny.

Zbigniew Łuczyński

W programie Uwaga na antenie TVN, który prowadzÄ™, jednym z haseÅ‚, które towarzyszÄ… naszej pracy jest zdanie " ZwierzÄ™ta sÄ… jak ludzie, czujÄ…". To także nazwa naszej akcji, dziÄ™ki której zwróciliÅ›my uwagÄ™ milionów ludzi na los zwierzÄ…t. Także tych z Korabiewic. Jestem dumny, że mogliÅ›my pomóc. Wiem, że jeszcze dużo można i trzeba zrobić. A zacząć warto już teraz, choćby od przeÅ‚amania obojÄ™tnoÅ›ci. Bezdomniaki czekajÄ… na nas. Same nie dadzÄ… rady.

Koń Odys

Koń, który trafił do schroniska po kontuzji w szkółce jeździeckiej. Bardzo śmiały, ciekawski i towarzyski. Pierwszy wita wolontariuszy szukając w kieszeniach smakołyków. Jest wysokim, postawnym koniem i dzięki temu dość łatwo rozpoznać go wśród innych gniadych kolegów.

Sara

Sara ma 5 lat, jest najmÅ‚odszÄ… wolontariuszkÄ… w Korabiewicach. Do Schroniska przyjeżdża wraz z mamÄ…, również wolontariuszkÄ…. W Schronisku, Sara ma kilku swoich ulubieÅ„ców jak amstaffka Terma, Rodzina Muminków, Smerf, Gruzja, Tiger i Dżasper ale jej ulubionym pieskiem jest starsza suczka Sara. Sara za każdym razem odwiedza swojÄ… imienniczkÄ™, zabiera na spacery, przytula i daje smaczki. Ponieważ nie może zabrać Sary do domu, wraz z mamÄ… zostaÅ‚y jej wirtualnymi opiekunkami. Sara od urodzenia wychowuje siÄ™ ze zwierzÄ™tami. W domu mieszka z trzema kotkami, żółwiem i suniÄ… adoptowanÄ… z Korabiewic.

Sara

Sara, wspaniaÅ‚a sunia mieszkajÄ…ca w Schronisku w Korabiewicach. Sara ma ok 6 lat, jest bardzo Å‚agodna i ulegÅ‚a. Jej życiorys nie jest w peÅ‚ni znany. Sara ma swoje zaszÅ‚oÅ›ci i do niedawna baÅ‚a siÄ™ ludzi, ale dziÄ™ki dużemu zainteresowaniu swojÄ… urzekajÄ…cÄ… osobowoÅ›ciÄ…, i pracÄ… nad jej socjalizacjÄ… jej lÄ™k już prawie ustÄ…piÅ‚ a miejsce po nim coraz częściej wypeÅ‚nia radość z obcowania z ludźmi.

Patroni medialni:

Partnerzy:

Patronat honorowy:

Organizatorzy:

Zaangażowani
Ej, człowieku weź posłuchaj,
no bo tu jest sprawa taka,
że ratujemy konia, misia,
kota, kozÄ™ oraz psiaka.
Ty też możesz pomóc,
nie ruszając z domu swego ciała!
Przyłóż ucho do głośnika,
już Ci mówię jak to działa:
Ty dajesz piÄ…taka,
my robimy haka-haka,
potem dorzucamy dużo karmy,
no i jest gotowa paka.
Chcesz pomóc? Yo! Oto szczytny cel:
pakadlabezdomniaka kropka peel.
best websites of the world